<b>Negocjuj</b> z nami ceny Negocjuj z nami ceny
Możliwość <b>rezerwacji</b> produktów Możliwość rezerwacji produktów
Dla zamówień powyżej <b>1000 zł wysyłka gratis!</b> *nie dotyczy gabarytów Dla zamówień powyżej 1000 zł wysyłka gratis! *nie dotyczy gabarytów
Serwis Remiza Serwis Remiza


W związku z rozstrzygnięciem Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2), tzw. „Mały Strażak” WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że po zweryfikowaniu złożonych wniosków oraz podjęciu starań o zwiększenie budżetu, budżet programu został zwiększony do kwoty 3.600.000,00 zł.


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wszystkie jednostki, które złożyły wniosek o dofinansowanie w terminie naboru oraz spełniły warunki programu opisane w ogłoszeniu z dnia 11.03.2022r. uzyskają dofinansowanie do kwoty 12.000,00 zł bez konieczności aktualizowania wniosków.


Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania zostaną opisane w decyzjach o przyznaniu dofinansowania.


WYKAZ RZECZOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 

DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

W RAMACH DOTACJI WFOŚiGW .


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 11.03.2022 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).


 W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.

Wnioskowany zakres wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu uzgodniony z KW PSP wniosek o dofinansowanie.

Nabór wniosków trwa do 08 kwietnia 2022 r. 
Lista wniosków przyjętych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WFOŚiGW w dniu 15.04.2022 r.
Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.06.2022 r.

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wniosku do Programu jest uzgodnienie zakresu rzeczowego z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz poprawność wniosku.


- KLIKNIJ W LINK, ŻEBY WYBRAĆ PRODUKTY! -

WYPOSAŻENIE OSOBISTE OCHRONNE STRAŻAKA

SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI

SPRZĘT UZBROJENIA I TECHNIKI SPECJALNEJ