<b>Negocjuj</b> z nami ceny Negocjuj z nami ceny
Możliwość <b>rezerwacji</b> produktów Możliwość rezerwacji produktów
Dla zamówień powyżej <b>1000 zł wysyłka gratis!</b> *nie dotyczy gabarytów Dla zamówień powyżej 1000 zł wysyłka gratis! *nie dotyczy gabarytów
Serwis Remiza Serwis Remiza

PROGRAM „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.


Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 15.04.2022.


Wnioski o dofinansowanie (w tym załączniki) będące dokumentami opatrzonymi podpisem należy dostarczyć do siedziby Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Cel - Działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii poprzez zwiększanie skuteczności pełnionej służby w szeregach ochotniczej straży pożarnej, w tym aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Finansowanie - Do 85% kosztów kwalifikowanych dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym, z tym, że nie więcej niż 15 000,00 zł. Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zakupie sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii oraz wsparciu udziału Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach sportowo–pożarniczych.

Więcej informacji pod linkiem: 

- KLIKNIJ W LINK, ŻEBY WYBRAĆ PRODUKTY! -

Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii:
2) Inny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii :
3) Wyposażenie osobiste:
4) Koszty związane z wyjazdami na zawody sportowo – pożarnicze:
b) koszt wynajmu transportu.